gonna have one week for xmas holiday la..
ฟุ้งเฟ้อ
จะทำอะไรได้
งานใหม่ เจ้านายคนเก่า
รู้แล้วจะเป็นยังไง ไม่รู้แล้วจะได้อะไร
love you all the way..
when you jump over the fence
ความคาดหวัง
Thinking Positive na
ชีวิตช่วงนี้
I-e-shi-tae-ru
เหมียวมีความสุขมากมาย...
ที่รักจะมาหาเราล่ะ ลั๊ลลา ลั๊ลลา
ความรักของฉัน ความรักของเค้า ความรักของเรา
ยังดีกว่า
บ้านใหม่ของแม่
me too
ชีวิตที่เป็นอยู่, nowadays
depend on destiny
ลาไปเที่ยวกับที่บ้านสามวีคนะคะ
LifE iS NoT EaSy~
mY iNtErnAtiOnAl bUsinEss cLassmAte~
ไม่ต้องกังวล
หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง?
~ เหนื่อยจัง ~
เรื่องดีดี รับปีใหม่ใหม่
จังหวะชีวิต
~mY bEauTiFuL mEmoRy~
Let's me go ( i dont like when heartache return)
Time cured
ไม่รุ้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ
หน้าที่ของ kitchen hand คนสวย
คนแปลกหน้า
oversea students
เรื่องมันยาว
many topics
วันแม่ ปีที่แล้ว
วันเกิดปีนี้
You love me, don't you?


ลาไปเที่ยวกับที่บ้านสามวีคนะคะ

หนีไปเที่ยวกะที่บ้านนะคะ

สามวีค แล้วค่อยมาอัพเดทกันนะคะ

บ๊าย บาย

     Share

<< LifE iS NoT EaSy~depend on destiny >>

Posted on Mon 23 Jun 2008 18:56

Comment
กลับมาเมืองไทยแล้วเหรอมะเหมียว

:>
Aojo   
Wed 25 Jun 2008 12:13 [1]


Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh